Přejít k obsahu

Různé

Konečné výsledky voleb do AS ZČU na funkční období 1.1. 2016 - 31.12. 2017
Předběžné výsledky voleb do AS ZČU na funkční období 1.1. 2016 - 31.12. 2017
Oprava tiskové chyby ve zveřejnění kandidátních listin a konkrétních termínů řádných voleb do AS ZČU na funkční období 1.1. 2016 - 31.12. 2017 za volební úsek FPE
Kandidátní listiny a termíny řádných voleb do AS ZČU na funkční období 1.1.2016-31.12.2017
Doplňovací volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU
Seznam oprávněných voličů do AS ZČU
Konečný výsledek doplňujících voleb do AS ZČU za studentský celek FF
Předběžný výsledek doplňujícíh voleb do AS ZČU za studentský celek FF
Doplňující volby do AS ZČU
Doplňovací volby na FF
Konečné výsledky doplňovacích voleb, studentská část volebního celku FAV
Předběžné výsledky doplňovacích voleb, studentská část volebního celku FAV
Seznam kandidátů pro doplňovací volby, studentská část volebního celku FAV
Seznam voličů do doplňovacích voleb FAV
Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části volebního celku fakulty aplikovaných věd
Seznam kandidátů na děkana FST
Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU volební celek FAV, volební část studenti
Konečné výsledky voleb do AS ZČU na funkční období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2015
Volná pracovní místa
Veřejné zakázky

Patička