Přejít k obsahu

Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce ZČU.

Monika LEŠETICKÁ               rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium č.j. PR-P-1859494/03/18 ze dne 23. 3. 2018 (vyvěšeno dne 17.4.2018)               

Patička