Přejít k obsahu

Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce ZČU.

Miroslava Eichlerová            rozhodnutí ve věci vyměření poplatků za studium č.j. PR-P-1828864/12/17 ze dne 5. 12. 2017

Patička