Přejít k obsahu

Odbor Strategie:

  • zpracovává dlouhodobý záměr a strategii rozvoje ZČU a jejich roční aktualizace
  • zpracovává institucionální rozvojový plán a sleduje naplňování jeho ukazatelů
  • koordinuje přípravu a projednávání dlouhodobých záměrů a výročních zpráv o činnosti fakult a vysokoškolských ústavů
  • zpracovává metodiku tvorby rozpočtu
  • koordinuje přípravu a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů
  • provádí analytickou činnost související s přípravou dlouhodobého záměru, institucionálního rozvojového plánu a dalších strategických dokumentů
  • provádí agendu prorektora

Ivana ČADOVÁ

foto
Nadřazené pracoviště: Rektor
Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy
Místnost:
Telefon:
37763 1031 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce sekretářka Odboru strategie

Pracoviště: Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy

Nadřazené pracoviště Rektor (R)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník
Telefon +420 37763 1031 volat  UR412  (sekretářka prorektorů) (PR-R)

Ostatní telefonní čísla

Číslo Místnost Pracoviště
1038 - volat  UR412 PR-V

Další informace

Patička