Přejít k obsahu

Volná pracovní místa na ZČU

Akademický pracovník /specializace elektroenergetika, průmyslové systémy a SKŘ/ Fakulty elektrotechnické
Odborný pedagogický pracovník Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem
Akademický pracovník /specializace elektronika/ Fakulty elektrotechnické
Akademický pracovník /specializace mechanika/ Fakulty elektrotechnické
Akademický pracovník /specializace výkonová elektronika a pohony/ Fakulty elektrotechnické
Akademický pracovník Katedry občanského práva Fakulty právnické
Akademický pracovník Katedry občanského práva Fakulty právnické
Referent pro veřejné zakázky
Vědecko-výzkumný pracovník ústavu Nové technologie - výzkumné centrum
Lektor Ústavu jazykové přípravy /angličtina/
Sekretářka Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence /pneumologie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence /pediatrie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence /onkologie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry rehabilitačních oborů /neurologie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry rehabilitačních oborů /chirurgie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry rehabilitačních oborů /ergoterapie/Fakulty zdravotnických studií
Právník/právnička Odboru právního a řízení rizik
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry románských jazyků Fakulty filozofické
Lektor /rodilý mluvčí/ Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické
Systémový specialista RICE Fakulty elektrotechnické
Zkušební technik RICE Fakulty elektrotechnické
Archív

Patička