Přejít k obsahu

Volná pracovní místa na ZČU

Akademický pracovník (asistent/odborný asistent) Katedry archeologie Fakulty filozofické
Akademický pracovník (asistent/odborný asistent) Katedry archeologie Fakulty filozofické
Akademický pracovník Katedry tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické
Laboratorní technik Katedry materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní
Akademický pracovník Katedry materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní
Akademický pracovník /docent, profesor/ Katedry českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické
Uklízečka vnitřních prostor na DPP, DPČ
Grafický designér/Grafická designérka
Zkušební technik RICE Fakulty elektrotechnické
Vedoucí katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd
Asistent Katedry filosofie /zaměření na epistemologii/ Fakulty filozofické
Asistent/odborný asistent Katedry filosofie /zaměření na digital humanities/ Fakulty filozofické
Odborný asistent Katedry filosofie /zaměření na teorii dějin umění/ Fakulty filozofické
Odborný asistent Katedry filosofie /zaměření na středověkou filosofii/ Fakulty filozofické
Docent/odborný asistent Katedry filosofie /zaměření na filosofii vědy/ Fakulty filozofické
Akademický pracovník Katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd
Asistent/ka proděkana Fakulty ekonomické
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické
Vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické
Archív

Patička