Přejít k obsahu

Volná pracovní místa na ZČU

Projektový koordinátor a referent pro kvalitu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
VR-vyzva-EN-FST05 - prof. Ing. Václav Uruba
VR-vyzva-EN-FST04 - prof. Ing. Josef Basl, CSc.
VR-vyzva-EN-FEL02 - doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
VR-vyzva-EN-2 FEL senior
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Vedoucí katedry Centra tělesné výchovy a sportu
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní
Akademický pracovník Katedry pedagogiky /obecná a sociální pedagogika/ Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry pedagogiky /předškolní pedagogika II/ Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry pedagogiky /speciální pedagogika/ Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry pedagogiky /předškolní pedagogika/ Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry pedagogiky /dramatická výchova/ Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry pedagogiky /primární pedagogika/ Fakulty pedagogické
FAV-12 b research-worker
FAV-12 a -Kral--1
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické
Akademický pracovník /asistent/ Katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické
Akademický pracovník (asistent/odborný asistent) Katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií
1-FAV 12 - Assoc. Prof. Premek Brada - research worker
Academic worker - 3-Germany 03
Akademický pracovník 3-Německo 03
Administrativní pracovník - tajemník U3V
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické
Akademický pracovník /lektor/ Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické
Akademický pracovník Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické
Akademický pracovník Katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické
1-FAV 15_akademicky pracovnik - Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1-FAV 15_academic worker - Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
1-FAV 13_academic worker - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
Organizační pracovník spisovny a archivu 23.7.2018
akademický pracovník 3 - Německo
Akademický pracovník Katedry správního práva Fakulty právnické
Akademický pracovník Katedry technologie obrábění Fakulty strojní
akademický pracovník 3-USA-01 prof. Douglas O.Smith / prof. Mike Kohout
Akademický pracovní /docent/ Katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické
Technik systémů MaR na ZČU
1-FAV 13 - akademicky pracovnik - Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
Mytí bílého nádobí Správa kolejí a menz
Mytí bílého nádobí - Správa kolejí a menz
Junior software developer Výzkumného centra Nové technologie
Systémový specialista RICE Fakulty elektrotechnické
Zkušební technik RICE Fakulty elektrotechnické
Archív

Patička