Přejít k obsahu

Aktuality

   

11. 9. 2018 Byla zveřejněna nová výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad + a strategické granty. Uzávěrka přihlášek je 1. října ve 12.00 hod. Granty podporují přeshraniční a nadnárodní projekty ve Visegrádském, Východním partnerství a zemích západního Balkánu. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Mgr Veronika Menšíková

 

30. 8. 2018 Technologická agentura ČR zveřejnila informaci o přípravě a vyhlášení 2. veřejné soutěže THÉTA, kterou vyhlásí 17.10.2018. Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce ČR, která byla v vládou ČR schválena v květnu 2015.  Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

21.8. 2018 Technologická agentura ČR v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ZÉTA pořádá dne 12. září 2018 matchmakingové setkání TACRship ZÉTA (ship= Spolupráce, Hledání, Podpora), které má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout tak prostor pro setkání partnerů, inspiraci a informace k podání návrhů projektů do veřejné soutěže. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

14. 8. 2018 Technologická agentura ČR zveřejnila oznámení, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Bližší informace ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. srpna 2018 vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2018 do 15. 9. 2018. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 2. srpna 2018 vyhlásilo 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 12. října 2018. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby (aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb). Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 28.5.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Partnerství znalostního transferu. Žádosti o podporu jsou přijímány od 17.9.2018 do 14.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.10.2018 do 15.1.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

   

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 26.9.2018 do 27.11.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 17.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC – Martina PALEČKOVÁ

 

22. 6. 2018 Odbor Transfer a smluvní výzkum vypisuje v souladu s Rozhodnutím rektora 10R/2014 INTERNÍ VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY V OBLASTI ROZVOJE TRANSFERU POZNATKŮ pro rok 2018. Podrobnosti o podporovaných aktivitách, výši podpory či způsobu podávání a hodnocení žádostí naleznete ZDE. Žádost (dotazník) je ke stažení ZDE.

Žádosti je možné podávat do 13.7.2018 do 12:00.

Kontakt: transfer@rek.zcu.cz

 

25. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 18.5.2018 vyhlásilo 3 výzvy na podávání žádostí o dotace v roce 2018:

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných školách". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace ve výši 30 % z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků v předchozím kalendářním roce; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 1 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace na 1. pololetí 2018; žádosti se podávají od 1. 9. do 30. 9. 2018;
c) dotace na 2. pololetí 2018; žádosti se podávají od 7. 11. do 21. 11. 2018 včetně.

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora dostudování nigerijských studentů". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních (nigerijských) studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace za období leden až září; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 2 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace za období říjen až prosinec; žádosti se podávají od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru". Cílem této výzvy je podpořit projekty spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, která byla podepsána dne 21. listopadu 2008 ve Vídni.

Lhůta pro podání žádosti je:
a) u dotace na první pololetí roku 2018 se žádosti podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 3 na webových stránkách ministerstva;
b) u dotace na třetí čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 1. 6. 2018 do 29. 6. 2018
c) u dotace na čtvrté čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 10. 10. 2018 do 9. 11. 2018


Více informací ke všem výzvám naleznete zde:

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

21. 5. 2018 Program INTERREG EUROPE vyhlásil 4. výzvu. Od 7. 5. 2018  mohou zájemci podávat projektové žádosti do programu přes elektronický systém iOLF.  4. výzva programu INTERREG EUROPE je otevřena do 22. 6. 2018, 12.00 SEČ.

Více informací naleznete  ZDE.

Administrátor PC - Mgr. Tereza Gerátová

 

19. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu na rozvojový program podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 a výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019. Výzvy obsahují věcné zaměření výzev, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a přiložených projektů a termíny uzávěrky podání žádostí.

Žádosti se budou nově vkládat do informačního systému ISPROM.

Žádost pro soutěže pořádané v ČR musí být podána do 3. června 2018. Žádost pro účast v mezinárodních soutěžích a pro pořádání mezinárodních soutěží musí být podána do 30. září 2018.

Bližší informace naleznete ZDE.

 

14. 5. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Bližší informace ZDE.

Nejzazší univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 18. 6. 2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 27.6.2018 do 12 hodin.

Administrátor PC – Mgr. Veronika Menšíková

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 30. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000. Uzávěrka pro tuto výzvu je 29. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 30. dubna2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Uzávěrka pro tuto výzvu je 22. června 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 byla na stránkách MŠMT (sekce Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji) zveřejněna výzva k podávání  česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020, vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie ČLR. Uzávěrka pro odevzdání projektů je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „Funkční porézní materiály“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan. Uzávěrka pro tuto výzvu je 11. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková 

 

27. 4. 2018  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 17. 4. 2018 vyhlásilo výzvu EUREKA GLOBALSTARS ARGENTINA 2018 s možnou účastí českých řešitelských organizací. Uzávěrka pro tuto výzvu je 7. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

  

25. 4. 2018 Projektové centrum ZČU Vás zve na seminář organizovaný v rámci projektu SICIP ve spolupráci s The European Network of Research and Innovation Centres and Hubs (ENRICH), který se koná 16. května 2018 od 10 hodin v budově rektorátu ZČU, Univerzitní 8, místnost UR007. Více informací zde.

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci. Uzávěrka pro tuto výzvu je 31. 5. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 7. března 2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu inter-excellence, podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. dubna 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 31. ledna 2018 vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka pro tuto výzvu je 27. března 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

2.3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce. Termín pro podávání návrhů projektů: 2. 3.–30. 4. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

27.2. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu

  • standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
  • juniorských grantových projektů, bližší informace ZDE.
  • mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF), bližší informace ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány od 28.2.2018 do 11.4.2018
Univerzitní deadline pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 29.3.2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 10.4.2018 do 9: hodin.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Aplikace – Clean Sky 2. Žádosti o podporu jsou přijímány od 18.12.2017 do 30.4.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu I programu podpory Proof of Concept. Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 4.5.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Inovace (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví). Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

5. 2. 2018 Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Na webové stránce www.btha.cz najdete v rubrikách "Stipendia" a "Granty" programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z ČR.

 

12. 1. 2018 Program: Plzeň-univerzitní město vyhlášuje interní soutěž o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v r. 2018. Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se oproti předchozím ročníkům rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň. Žádosti předkládejte na formuláři průběžně, nejpozději však 15. února 2018 na Projektové centrum ZČU. Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 1. 2018 Program ESPON vyzval k předkládání nabídek pro cílené analýzy. Jedná se o tyto témata: Hodnocení územních dopadů (TIA) na přeshraniční spolupráci, Námořní územní plánování a vzájemné vztahy mezi pevninou a mořem a Potenciál velkých dat pro integrovaný rozvoj územní politiky v evropských růstových koridorech. Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2018 v 15:30 hod. Bližší informace k jednotlivým tématům naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

9. 1. 2018 Program INTERREG EUROPE připravuje otevření 4. výzvy. Výzva by měla být vyhlášena v květnu 2018 a ukončena v polovině června 2018. Předpokládá se, že bude možno podávat žádosti ve všech tematických oblastech jako dosud a k dispozici bude zbývající ERDF. Aktuální dokumenty k výzvě můžete sledovat na webové stránce programu. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

5. 1. 2018 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. první výběrové řízení pro rok 2018 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení. Uzávěrka je stanovena na 16. 2. 2018. Bližší informace zde.

Administrátorem PC: Marie Kotěšovcová

 

14. 12. 2017 Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila mezinárodní výzvu pro podávání projektů LA spolupráce s počátkem řešení projektů v roce 2019. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 14. 12. 2017 do 16. 3. 2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

22. 11. 2017: Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí pro 1. kolo dle textu výzvy: 15. listopadu 2018. Příjem projektových žádostí v 2. kole bude zahájen 15. února 2019 v 10:00 hod. a ukončen bude 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Horizontu 2020 na Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do 15. 5. 2019 do 14:00 hod. Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT zde. Administrátorem projektu je Tereza Gerátová

  

2. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-COST (LTC18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 3. 11. 2017 do 18. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

1. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2017 do 31. 1. 2018. Bližší informace zde.

 

1. 11. 2017: Grantová agentura ČR informuje řešitele a spoluřešitele projektů GA ČR, že v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

 

31.10.2017: Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta začíná
od 9:00 hodin 1.11.2017, interní deadline je určen nejpozději na 8.1.2018 do 10:00 hodin. Bližší informace zde.

 

26.7.2017: Zveřejněny výsledky programu Erasmus+ Sport. Seznamy schválených projektů jsou dostupné zde.


11.7.2017: Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

11.7.2017: Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

11.7.2017: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

10.7.2017: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 10.7.2017 do 31.12.2017. Bližší informace zde.

5.6.2017: Dne 31. 5. 2017 byla zveřejněna výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Rámcového projektu ESA pro podporu českého průmyslu. Výzva je otevřena do 31. 12. 2018. Bližší informace zde.

 

26.5.2017: Připravili jsme pro vás Přehled doporučených cen za ochranu duševního vlastnictví. Bližší informace v přiloženém dokumentu.

 

24.3.2017: Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE schválil 16. března na svém zasedání v Praze projekty z 2. výzvy a připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Více informací naleznete zde.

 

2.3.2017: Oddělení Transferu znalostí Západočeské univerzity bude v průběhu dubna/května 2017 realizovat první cyklus interního školení pro zaměstnance a studenty, kteří by měli zájem se blíže seznámit s moderními trendy v oblasti zakládání start-up firem a jejich řízení v počáteční fázi rozvoje vlastního podnikání. V průběhu května/června 2017 budou probíhat tzv. „H2020 mentorské dny“, v nichž hodnotitelé projektů nabídnou své znalosti a zkušenosti z hodnocení H2020 projektů v oblasti spolupráce VaV institucí a aplikační sférou. Ve spolupráci s mezinárodním týmem se bude OTT spolupodílet na realizaci mezinárodního „StartupWeekendu“, který je určen pro širokou komunitu zájemců o realizaci a ověření svého podnikatelského záměru. Tato akce je plánována na září/říjen 2017. V případě zájmu o kteroukoliv z výše uvedených akcí kontaktujte Mgr. Lucii Komrskovou.

 

16.12.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2017.

 

5.12.2016: GA ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníků veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2017 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese GRIS.

 

29.11.2016: V programu Horizont 2020 byly zveřejněny stručné informace a pracovní plán Horizontu 2020 Space na rok 2017, společně s pracovním plánem na rok 2016-2017.

 

15.11.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Zveřejněny nové výzvy na rok 2017 v programu Erasmus+. Bližší informace naleznete zde nebo v Oznámení ve věstníku EU.

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.

 

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2017 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.

 

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Patička