Přejít k obsahu

Aktuality

26.5.2017: Připravili jsme pro vás Přehled doporučených cen za ochranu duševního vlastnictví. Bližší informace v přiloženém dokumentu.

 

15.5.2017: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, v programu TRIO. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. Bližší informace zde.

 

9.5.2017: Program Interreg DANUBE otevřel 2. výzvu. Žádosti s projektovými záměry je možné předkládat do 6. června 2017. Popis základních rysů výzvy naleznete zde v příloze Call Announcement. Detailnější informace včetně formuláře žádosti naleznete na oficiálním webu programu.

 

27.4.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019. Termín pro předkládání návrhů projektů: 18. 4. - 30. 6. 2017. Blíže informací zde.

 

27.4.2017: Technologické centrum AV ČR pořádá v rámci vzdělávacího kurzu "Jak na Horizont 2020" - Modul 5" workshop pro žadatele o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Sklodowska-Curie. Workshop se uskuteční 23. května 2017 v Technologickém centru AV ČR. Workshop je určen pouze výzkumným pracovníkům, kteří již jsou domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem a píší projekt, který chtějí podat v aktuální výzvě s uzávěrkou 14. září 2017. Vstupenkou na workshop je zaslání abstraktu projektu (v anglickém jazyce, max. 2000 znaků) a CV (v anglickém jazyce, max. 5 stran, podle pravidel zadávací dokumentace) nejpozději do 15. května 2017 na e-mail: dvorakovaz@tc.cz. Účast na workshopu bude zájemcům potvrzena po 15. květnu 2017. Workshop proběhne v češtině. Předběžný program naleznete zde. Registrace zde.

 

17.4.2017: TA ČR informuje, že 5. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA bude vyhlášena dne 30. 5. 2017. Více informací naleznete zde.

 

24.3.2017: Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE schválil 16. března na svém zasedání v Praze projekty z 2. výzvy a připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Více informací naleznete zde.

 

2.3.2017: Oddělení Transferu znalostí Západočeské univerzity bude v průběhu dubna/května 2017 realizovat první cyklus interního školení pro zaměstnance a studenty, kteří by měli zájem se blíže seznámit s moderními trendy v oblasti zakládání start-up firem a jejich řízení v počáteční fázi rozvoje vlastního podnikání. V průběhu května/června 2017 budou probíhat tzv. „H2020 mentorské dny“, v nichž hodnotitelé projektů nabídnou své znalosti a zkušenosti z hodnocení H2020 projektů v oblasti spolupráce VaV institucí a aplikační sférou. Ve spolupráci s mezinárodním týmem se bude OTT spolupodílet na realizaci mezinárodního „StartupWeekendu“, který je určen pro širokou komunitu zájemců o realizaci a ověření svého podnikatelského záměru. Tato akce je plánována na září/říjen 2017. V případě zájmu o kteroukoliv z výše uvedených akcí kontaktujte Mgr. Lucii Komrskovou.

 

2.3.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje tématickou bilaterální výzvu České republiky a Německa s uzávěrkou do 12. června 2017. Bližší informace zde

 

3.2.2017: Vyhlášení výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v PO1. Žádosti o podporu je možné předkládat od 2. 2. 2017 od 10:00 hodin do 20. 6. 2017 do 14:00 hodin. Bližší informace zde.

 

19.1.2017: Řídící orgán OP VVV zveřejnil avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v Prioritní ose 1. Závazná verze výzvy bude vyhlášena v dubnu 2017. Bližší informace zde.

 

9.1.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování "Neurodegenerativní onemocnění" (JPND). Termín pro předložení předběžných návrhů projektů je stanovený na 6. března 2017. Termín pro předložení plných návrhů projektů je stanovený na 28. června 2017. Bližší informace naleznete zde.

 

16.12.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2017.

 

5.12.2016: GA ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníků veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2017 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese GRIS.

 

29.11.2016: V programu Horizont 2020 byly zveřejněny stručné informace a pracovní plán Horizontu 2020 Space na rok 2017, společně s pracovním plánem na rok 2016-2017.

 

16.11.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 31. 5. 2017 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

15.11.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Zveřejněny nové výzvy na rok 2017 v programu Erasmus+. Bližší informace naleznete zde nebo v Oznámení ve věstníku EU.

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.

 

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2017 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

1. 6. 2016: Vyhlášení výzvy Inovační vouchery, (specifický cíl 1.2, prioritní osa 1, OP PIK). Žádosti jsou přijímány od 1. června 2016 do 31. května 2017, 23:59 hod. Bližší informace zde.

 

6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.

 

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Patička