Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2018

 

Motivační systém, část Smluvní výzkum pro rok 2018, podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011). Podpora komponenty SMLUVNÍ VÝZKUM je popsána v části VI. čl. 20 směrnice rektora č. 3R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část SMLUVNÍ VÝZKUM v roce 2018 

Podpora byla přiznána 64 osobám v celkové výši 62.277,01 Kč. Tato částka zahrnuje odvody zaměstnavatele v zákonné výši.

Pro rok 2018 byla na podporu motivačního systému ZČU – část Smluvní výzkum vyčleněna částka ve výši 250.000 Kč. Zbývá rozdělit částku ve výši 187.722,99 Kč

Kontaktní osoba:

Silvija Piterková

Projektové centrum

tel.: 377 63 1089

email: silvi@rek.zcu.cz

Patička