Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2017

 

Motivační systém, část Smluvní výzkum pro rok 2017, podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011). Podpora komponenty SMLUVNÍ VÝZKUM je popsána v části VI. směrnice rektora č. 3R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část SMLUVNÍ VÝZKUM v roce 2017 

Pro rok 2017 byla na podporu motivačního systému ZČU - část Smluvní výzkum vyčleněna částka ve výši 250.000,- Kč.

V první polovině roku 2017 byla podpora přiznána 79 osobám v celkové výši 92.422,- Kč. 

Zbývá rozdělit částku ve výši 157.578,- Kč.

Kontaktní osoba:

Silvija Piterková

Projektové centrum

tel.: 377 63 1089

email: silvi@rek.zcu.cz

Patička