Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2017

 
 

Motivační systém, část PROGRAMY Evropské unie vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Základní podmínkou pro získání podpory je podání projektu do některého z programů financovaného přímo z prostředků evropského rozpočtu za předpokladu, že je tento projekt přijat k financování bez ohledu na to, zda ZČU je v pozici hlavního příjemce nebo dalšího účastníka (partnera). Podpora komponenty PROGRAMY EK je popsána v části VII. směrnice rektora č. 3R/2015, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2, Dodatek č. 3.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část PROGRAMY EK v roce 2017

 

 

Kontaktní osoba:

Silvija Simeonova

Projektové centrum

tel.: 377 63 1089

email: silvi@rek.zcu.cz

Patička