Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2017

 
 

Motivační systém, část PROGRAMY Evropské unie vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Základní podmínkou pro získání podpory je podání projektu do některého z programů financovaného přímo z prostředků evropského rozpočtu za předpokladu, že je tento projekt přijat k financování bez ohledu na to, zda ZČU je v pozici hlavního příjemce nebo dalšího účastníka (partnera). Podpora komponenty PROGRAMY EK je popsána v části VII. směrnice rektora č. 3R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část PROGRAMY EK v roce 2017

Pro rok 2017 byla na podporu motivačního systému ZČU - část Smluvní výzkum vyčleněna částka ve výši 350.000,- Kč.

V první polovině roku 2017 byl podpořen pouez jeden projekt v celkové výši 347.009,- Kč. 

Zbývá rozdělit částku ve výši 2.991,- Kč.

Kontaktní osoba:

Silvija Piterková

Projektové centrum

tel.: 377 63 1089

email: silvi@rek.zcu.cz

Patička