Přejít k obsahu

PROJEKTOVÉ CENTRUM ZČU

 
Projektové centrum zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU.
 
 

Oddělení projektů:

 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace ve své působnosti
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů
 • zajišťuje formální kontrolu před přijetím projektu
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc v oblasti administrace projektu
 • zajišťuje přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též zřízení samostatného bank. účtu
 • provádí monitoring projektů
 • provádí kontrolu čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu
 • zajišťuje povinné přílohy žádosti o projekt
 • koordinuje veřejnosprávní kontrolu prováděnou na místě poskytovatelem
 • odesílá návrhy projektů ve stanovených lhůtách poskytovatelům
 • administruje program GRAS (podpora studentských aktivit)
 
Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

 

Odkazy na databáze

EduDonor Index

Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions

EduScholarships Index

Worldwide Directory of Scholarships for Students

HEPSEU Database

Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries

 

Působnost Projektového centra

VEDENÍ
Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.

řízení, konzultace k přípravě projektových žádostí OP VVV

TAJEMNICE
Ing. Jindra Komrsková
tajemnice

 

SEKRETARIÁT
Karolína Počová
sekretariát Projektového centra, Krajské podnikatelské vouchery, Magistrát města Plzně

 

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ
Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D. - vedoucí Oddělení administrace projektů

Strukturální fondy, OP VaVpI

Mgr. Petr Šimon

CEEPUS III, ERASMUS+

Ing. Miluše Brunátová
OP VK
Silvija Piterková
administrátorka GRAS, Vnitřní soutěž, Motivační systém, MŠMT (zahraniční), Krajský úřad PK
Mgr. Martina Navrátilová
OP přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko, Česko - Sazko, Česko-německý fond budoucnosti
Martina Palečková
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, MŠMT (české), MPO-TRIO
Jana Spěváčková
MŠMT, TA ČR, MZ ČR, MK ČR - VISK, MV ČR, CESNET
Mgr. Veronika Menšíková
GA ČR, VISEGRÁDSKÉ FONDY, CRP
Kateřina Straková
OP VVV, OPZ, INTERREG
Bc. Markéta Tobolová
MK ČR (NAKI, ČK), MV ČR, MO ČR, MŠMT, MZČR, Mzdv. ČR, Nadace, H2020, Norské fondy, Americké fondy a nadace, Ostatní zahraniční granty
Ing. Martina Rubášová, MBA (rodičovská dovolená)
rodičovská dovolená
Ing. Žaneta Semaničová (rodičovská dovolená)
rodičovská dovolená

 

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ CELOUNIVERZITNÍCH PROJEKTŮ
Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D.
ředitel projektu ESF
Ing. Miluše Brunátová
finanční manažer ESF
Mgr.  Petr Šimon
ředitel HR AWARD
Ing. Lenka Daňsová
finanční manažer HR AWARD
Ing. Martin Babuška, MBA
SMART WATCH
PhDr. Martin Kubata
Projektový manažer "Nábyteček"
Ing. Mgr. Radka Součková
Finanční manažer "Nábyteček"
Mgr. Lucie Benešová
Finanční manažer Mobility, Administrativní podpora "Nábyteček"
ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Mgr. Petra Krupková - vedoucí Oddělení transferu technologií

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Ing. Martin Babuška, MBA

- OP VVV

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Mgr. Barbora Šolcová

- TA ČR, podprogram Gama, Podpora komerčních příležitostí ZČU

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

- udržitelnost OP VaVpI, výzva 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Ing. Josef Dvořák

- zajištění průmyslově právní ochrany výsledků VaV

- poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

- komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR

Ing. Luboš Limberg

- OP VVV, Akcelerace transeru poznatků

Mgr. Lucie Komrsková

-  administrativní podpora v projektech OP VVV, TA ČR Gama, OP VaVpI (udržitelnost) na podporu pre-seed aktivit

Patička