Přejít k obsahu

Vzory dokumentů/Patterns of documents

Průvodní list smlouvy
Smlouva o výkonu odborné praxe

Smlouva komisionářská, příkazní smlouva, smlouva o zprostředkování

Příkazní smlouva
Smlouva o zprostředkování
Komisionářská smlouva

Commission sales agreement, mandate agreement, mediation agreement

Mediation agreement
Commission sales agreement
Mandate agreement

Smlouva kupní, smlouva darovací

Kupní smlouva_movitá věc
Kupní smlouva_nemovitá věc
Darovací smlouva_nemovitá věc
Darovací smlouva_finanční částka
Darovací smlouva_movitá věc

Purchase contract, donation agreement

Purchase contract_property
Purchase contract_movable item
Donation agreement_property
Donation agreement_movable item
Donation agreement_financial gift

Smlouva licenční

Podlicenční smlouva
Licenční smlouva školní dílo
Licenční smlouva_MSMT_OPVK
Licenční smlouva nakladatelská
Liceční smlouva nakladatelská s příspěvkem ZČU na vydání díla

Licence agreement

Sub-licence agreement
Publishing licence agreement
Publishing licence agreement with a UWB contribution
License agreement_student´s work

Smlouva o spolupráci, smlouva o utajení

Smlouva o utajení
Smlouva o spolupráci
Smlouva o spolupráci_zahraniční neuniverzitní partner_čj
Smlouva o spolupráci_mezi univerzitami_čj
Smlouva o spolupráci_mezi univerzitami_aj
Smlouva o spolupráci_zahraniční neuniverzitní partner _aj

Agreement on cooperation, agreement on confidentiality

Agreement on cooperation
Agreement on confidentiality

Smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služeb

Smlouva o dílo_ZČU objednatel_autorské dílo
Smlouva o dílo_ZČU zhotovitel
Smlouva o dílo_ZČU zhotovitel_autorské dílo
Smlouva o dílo_ZČU objednatel_VZMR
Smlouva o poskytnutí vzdělávacích služeb
Smlouva o dílo_ZČU objednatel

Contract for work, contract on provision of educational services

Contract on provision of educational services
Contract for work_VZMR_UWB_customer
Contract for work_UWB_customer_author´s work
Contract for work_UWB_customer
Contract for work_UWB_contractor_author´s work
Contract for work_UWB_contractor

Smlouva nájemní, smlouva o výpůjčce

Nájemní smlouva_prostor sloužící podnikání_doba neurčitá
Smlouva o výpůjčce_nebytový prostor
Smlouva o výpůjčce_nemovitá věc
Smlouva o výpůjčce_movitá věc
Nájemní smlouva_krátkodobý pronájem nebytového prostoru
Nájemní smlouva_movitá věc

Agreement on lease, loan agreement

Loan agreement_property
Loan agreement_non-residential space
Loan agreement_movable item
Agreement on the lease_commercial premises
Agreement on short-term lease_commercial premises
Agreement on lease_movable item
Archív

Patička