Přejít k obsahu

Odbor Kvalita

  • zpracovává strukturu a principy komplexního systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a související činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
  • koordinuje realizaci komplexního systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
  • vyhodnocuje výsledky externího hodnocení kvality
  • zveřejňuje informace o výsledcích vnitřního hodnocení kvality
  • koordinuje zpracování kariérního řádu
  • provádí agendu prorektora

Patička