Přejít k obsahu

INFORMAČNÍ STRÁNKY PRO VÝCHOVNÉ PORADCE STŘEDNÍCH ŠKOL

Vítejte na stránce určené pro výchovné poradce středních škol. Stránky obsahují obecné informace o jednotlivých fakultách Západočeské univerzity v Plzni a struktuře akreditovaných studijních programů. Naleznete tu však i konkrétní data o průběhu přijímacího řízení a upozornění na aktuální akce, které pořádáme.

Budeme Vám velice vděčni, pokud se stanete spolutvůrci stránek a zašlete nám jakékoliv připomínky a podněty k jejich obsahu.

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických, právních a kariérových služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazeči o studium, stávající studenti a absolventi) s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním nebo profesním životě.

Centrum podpůrných a poradenských služeb zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomocí - pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence. Pro studenty nabízíme možnost bezplatného využití prostor a vybavení speciální studovny, zapůjčení kompenzačních pomůcek, nabídky korektur (seminárních, bakalářských, diplomových prací), provedení diagnostiky spefických poruch učení a následnou odbornou péče, zajištění mimořádných konzultací apod.

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí. Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Poradna pro uchazeče a studenty v prostorách Informačního a poradenského centra ZČU (Univerzitní 20, konzultační místnost UI 2013) vždy ve středu (12,00 - 14,00) a čtvrtek (10,00 - 12,00) - nebo mimo provozní dobu na základě telefonické nebo e-mailové dohody.

Informace o modifikace přijímacího řízení naleznou zájemci o studium ZDE.


AKTUALITY

Aktivity pro rok 2018/2019

13. ročník Dnů vědy a techniky 14. - 15. 9. 2018

Konference Dobrá praxe se uskuteční ve dnech 17. - 18. 10. 2018, cílem je poskytnout prostor pro sdílení dobré praxe a zkušeností v oblasti podpory ve vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce osob se specifickými potřebami

POZVÁNKY

Nabídka kurzů pro veřejnost pořádaná oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání

Zveme všechny zájemce k návštěvě Univerzitního co-workingu a Kulturky - Aktuální program akcí najdete ZDE

AKTUALITY O DĚNÍ NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI:

                      Nový obrázek (1)


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho semináře dne 9. 11. 2016

Naše prezentace:

          Úvod (novela zákona o vysokých školách, projektová činnost IPC, představení Kulturky)

          Prezentace PhDr. Mgr. Silvie Janovcové - kontakt a odkaz na webovky

          Inkluze (představení aktivit Společnosti tady a teď, o.p.s.)

S dalšími dotazy k semináři pro výchovné poradce můžete kontaktovat Mgr. Hruškovou


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA AK. ROK 2018/19

V průběhu ledna 2018 budou probíhat dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách. Účastníci budou mít možnost prohlédnout si výuková a laboratorní pracoviště, získají informace o studijních programech a oborech a průběhu přijímacího řízení, profilu absolventa a dalším uplatnění na trhu práce, seznámí se s pracemi aktuálních studentů atd.

Pozvánku na Dny otevřených dveří jednotlivých fakult ZČU najdete ZDE.

Informace o přijímacím řízení
 Termín dne otevřených dveří
Kontakt
Fakulta aplikovaných věd 24. 1. 2018 Studijní oddělení FAV
Fakulta designu a umění 20. 10. 2017 Studijní oddělení FDU
       Fakulta ekonomická (sp Plzeň)        Fakulta ekonomická (sp Cheb)               23. 1. 2018                            26. 1. 2018        Studijní oddělení FEK (Plzeň)          Studijní oddělení FEK (Cheb)
Fakulta elektrotechnická 30. 1. 2018 Studijní oddělení FEL
Fakulta filozofická 10. 1. 2018 Studijní oddělení FF
Fakulta pedagogická 19. 1. 2018 Studijní oddělení FPE
Fakulta právnická 24. 1. 2018 Studijní oddělení FPR
Fakulta strojní 11. 1. 2018 Studijní oddělení FST
Fakulta zdravotnických studií 4.10.2017 Studijní oddělení FZS

- bakalářské studijní programy (přehled, popis studijních programů, profil absolventa, studijní plány)

Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívají soudobé poznatky a metody; obsahují rovněž vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je 3 roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul "bakalář" (ve zkratce Bc.) nebo "bakalář umění" (ve zkratce BcA.)

- magisterské studijní programy (přehled, popis studijních programů, profil absolventa, studijní plány)

Magisterské studijní programy jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy je 4 nebo 5 let. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul "inženýr" (ve zkratce Ing.), "magistr" (ve zkratce Mgr.) nebo "magistr umění" (ve zkratce MgA.)

- navazující magisterské studijní programy (přehled, popis studijních programů, profil absolventa, studijní plány)

Navazující magisterské studijní programy jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia jsou 2 až 3 roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul "inženýr" (ve zkratce Ing.), "magistr" (ve zkratce Mgr.) nebo "magistr umění" (ve zkratce MgA.)

el_prihlaska

Informace pro uchazeče se specifickými potřebami - Informace o modifikace přijímacího řízení naleznou zájemci o studium ZDE.

Fakulta pedagogická nabízí možnost ověřit si znalosti prostřednictvím tzv. testu nanečisto (termín bude upřesněn). Fakulta zdravotnických studií nabízí možnost absolvování přípravného kurzu na přijímací zkoušku (březen 2017 - termín bude upřesněn).

Výsledky přijímacích řízení na jednotlivých fakultách z předchozích let najdete ZDE.


STUDENTSKÉ OTAZNÍKY = informace o studiu na ZČU na jednom místě určené především pro uchazeče a studenty prvních ročníků  

Nový obrázek


Letní aktivity pro veřejnost / pro žáky ZŠ a SŠ / uchazeče o studium

(nabídka pro letní prázdniny 2019 bude průběžně aktualizována)

- Letní škola virtuální reality pro žáky středních škol (10. - 12. 7. 2017)

- Homo Economicus - letní škola ekonomie pro žáky základních a středních škol (10. - 14. 7. 2017)

- Mezinárodní letní jazyková škola - nabízí celodenní a odpolední jazykové kurzy v různých úrovních pokročilosti (10. - 28. 7. 2017)

- Artcamp - mezinárodní letní škola umění pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (10. - 28. 7. 2017)

- Campo Arduino - pro žáky 2. stupně základných škol a středních škol (14. - 18. 8. 2017)

- JuniorFEL - dětská univerzita na Fakultě elektrotechnické (28. 8. - 01. 09. 2017)

- Týden letní informatiky pro dívky TyLIDi (07. - 11. 8. 2017)

- Letní škola pro uchazeče se specifickými potřebami - adaptační kurz pro budoucí studenty ZČU (11. - 15. září 2017)


Nenašli jste odpověď na své otázky?

- můžete kontaktovat pracovníky Informačního a poradenského centra ZČU

- můžete se obrátit na studijní oddělení fakulty, která uskutečňuje daný studijní program

- navštivte webové stránky jednotlivých fakult

- zúčastněte se dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách (viz výše na této straně)

- absolvujte virtuální prohlídku některých prostor ZČU

- podívejte se na prezentaci ZČU (v českém nebo anglickém jazyce)

- navštivte stránky "Bezbariérové univerzity" (informace pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami)

Patička