Přejít k obsahu

Vážená studentko, vážený studente,

pokud si myslíte, že splňujete podmínky pro získání ubytovacího stipendia, měl/a byste co nejdříve podat elektronickou žádost na Portále ZČU.

Student podává žádost o ubytovací stipendium pouze jednou (standardně tak činí nově nastupující studenti na začátku studia).

Stávající studenti vyšších ročníků, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta a kteří mají o stipendium zažádáno, již nežádají a dostávají stipendium nadále.

Studenti prvních ročníků mohou podat žádost až po zápisu do prvního ročníku. Pokud Vám bude stipendium přiznáno, bude se datum přiznání shodovat s datem podání žádosti. Požádejte proto co nejdříve.

Výplatu ubytovacího stipendia lze realizovat pouze převodem na účet studenta. Na Portále ZČU je možné zadat bankovní spojení.

Studenti, kteří pokračují studiem v navazujících studijních programech, doktorských studijních programech, nebo studenti, kterým bylo změněno osobní číslo studenta, musí podat novou žádost o přidělení ubytovacího stipendia.

Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení ubytovacího stipendia:

Písemné rozhodnutí si všichni studenti, kteří podali elektronickou žádost, vyzvednou v IPC (kdykoliv v provozní době centra). Pro studenty prvních ročníků bude Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení ubytovacího stipendia vystaveno až po ověření údajů Matrikou studentů (konec listopadu).

V termínu výplaty za třetí čtvrtletí daného kalendářního roku univerzita nebude mít potřebné informace z Matriky studentů o studentech prvních ročníků, a proto první výplata ubytovacího stipendia pro první ročníky (podíl za měsíc září) proběhne společně s platbou za IV. čtvrtletí daného roku (v průběhu měsíce ledna následujícího roku - viz Rozhodnutí rektora).

Údaje rozhodné pro přiznání stipendia jsou zjišťovány z matriky studentů, kterou je ZČU podinna vést dle ust. par. 88 zákona o vysokých školách. Uvedené údaje jsou následně uvedeny i v centrálni evidenci MŠMT pod názvem Sdružené informace matrik studentů SIMS.

Rozhodnutí o termínu výplaty je zveřejněno na stránkách OL

Veškeré dotazy ohledně ubytovacích stipendií zasílejte na adresu: u-stip@service.zcu.cz


V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

 

Patička