Přejít k obsahu

 

 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 

Právní poradenství poskytované Informačním a poradenským centrem ZČU zajišťuje především informace, kde a jak je problém upraven právní normou, u které instituce, orgánu uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost.


Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší:

- pomoc při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního

- výklad právních předpisů

- pracovně-právní problematika

Informační a poradenské centrum ZČU nezajišťuje právní služby spojené se soukromým podnikáním.

 

Odborní pracovníci:

JUDr. Jan Podola

e-mail: pravnik@rek.zcu.cz

 

Užitečné odkazy:

 

Provozní doba:

Každé úterý od 8.00 do 10.00 hod. v konzultační místnosti IPC ZČU v Univerzitní 20 (UI 213)

Upozornění:

 

 

 

 

Patička