Přejít k obsahu

Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje

CZ.1.07/2.2.00/07.0214

Popis

Výzkumy potvrzují, že české vysoké školy připravují své absolventy výborně po odborné stránce, ale pro úspěch v zaměstnání jsou často důležitější tzv. klíčové/měkké kompetence. Jedná se především o vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou rozhodující pro úspěšné uplatnění na trhu práce (např. samostatnost v práci a rozhodování, plánování a organizaci práce, schopnosti komunikovat a kooperovat se spolu pracovníky i klienty, zvládat zátěž a stres, umět reprezentovat i sebeprezentovat či orientovat se v informacích) a jejichž úroveň je často hodnocena jako nedostačující. Předmětem projektu je proto navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. Kdo se sám aktivně nezajímá o to, jak úroveň právě těchto kompetenci zlepšit, snižuje si tak šance na dobré uplatnění, kterého by jinak mohl dosáhnout.

Řešitelský tým: D. Černá, J. Horák, P. Hrabačková, J. Hrušková, E. Lepičová, V. Lovasová J. Podola, Š. Podolová, J. Šíp, Y. Šlechtová

Cíle projektu

- podpořit a rozvíjet metodické a vzdělávací podpory kariérového poradenství

- vytvořit systém dalšího vzdělávání studentů formou přípravy a realizace seminářů, tréninků, panelových diskuzí a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností(profesně-personální příprava studentů), v rámci projektu bude vytvořeno min. 24 seminářů v rámci uvedených modulů

- zajistit praxe, stáže a krátkodobé profesně adekvátních pracovní příležitosti

- aktivně spolu pracovat s potenciálními zaměstnavateli, vyhledávat pracovní místa

- vytvořit aktivní databázi a využít aktualizace stávajících databází (databáze firem, odborných praxí, nabídky práce atd.)

- pořádat konference pro zaměstnavatele a studenty VŠ -potenciální zaměstnance

- podpora dalšího vzdělávání pedagogů a poradenských pracovníků na všech fakultách, zajistit 3 výjezdy na partnerské zahraniční univerzity s cílem přenosu znalostí a zkušeností

- analytická práce

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou studenti všech fakult a pracovišť Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Studenti vysokých škol a jejich čerství absolventi škol bývají často znevýhodněni krátkou nebo žádnou pracovní zkušeností a nedostatkem relevantní praxe. Prostřednictvím projektu jim umožníme, aby brali nabízené aktivity jako běžnou součást výuky a s vědomím, že následně vstoupí na trh práce dostatečně vybaveni dalšími kompetencemi potřebnými k získání udržitelného zaměstnání.

Úspěšné absolvování nabízených seminářů a workshopů ukončené získáním certifikátu, nabízí studentům vysokých škol získání výrazně lepších podmínek pro jejich budoucí uplatnění a flexibilnější pohyb na trhu práce. Absolventi kurzů budou schopni se lépe orientovat na trhu práce. Kurzy pomohou nejen se zlepšením dovedností a schopnosti
při hledání a v průběhu zaměstnání, ale i se zvýšením sebevědomí a celkovým zlepšením kvality života absolventa.

Konzultace v rámci kariérového poradenství (středa 10,00 - 13,00 hod.)

 

V rámci kariérního poradenství nabízíme studentům Západočeské univerzity v Plzni poradenství při hledání zaměstnání.

V rámci individuální konzultace nabízíme služby:

- informace potřebné pro správnou volbu povolání

- hledání zaměstnání a orientace na trhu práce

- životopis, motivační dopis

- příprava na pohovor a jeho průběh

- problematika Assessment center a psychologické diagnostiky

Upozornění pro studenty:

Konzultace standardně trvá cca 30 minut. Doporučujeme proto předem se e-mailem objednat. Pro efektivní využití času je také vhodné zaslat při sjednávání termínu Váš životopis a motivační dopis.

Konzultanti:

Dagmar Černá

Pavla Hrabačková

Jana Hrušková

Klára Jedličková

Martina Rubriciusová

 

PROJEKT BYL DOKONČEN K 30. DUBNU 2012

AKTIVITY, KTERÉ V JEHO RÁMCI VZNIKLY, BUDOU POKRAČOVAT I V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH

VYUŽIJTE NABÍDKY KARIÉROVÉ PORADNY A / NEBO SE ZÚČASTNĚTE KURZŮ ČI SEMINÁŘŮ!

 

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.

Patička