Přejít k obsahu

ZAMĚSTNANCI

Kontaktní údaje zaměstnanců EO

 

Příjmení

Jméno

Titul

Pracovní zařazení

Přidělená agenda / útvar

Holenda

Michael

Ing.

vedoucí odboru

 

Šístková

Hana

 

vedoucí odd. účtárna

 

Balousová

Pavla

Bc.

finanční účetní

Fakulta právnická, Ústav jazykové přípravy, investice

Bauerová

Martina

 

finanční účetní

bezhot.pl. styk, Provoz a služby - pohledávky

Grebeňová

Blanka

 

finanční účetní

Fakulta zdravotnických studií, evidence smluv, registr smluv

Irlbeková

Jiřina

 

finanční účetní

evidence majetku

Kalašová

Helena

 

finanční účetní

Provoz a služby

Kmecová

Jozefína

 

finanční účetní

Fakulta aplikovaných věd

Krásná

Jana

 

pokladní

pokladna Univerzitní 8

Ledererová

Kamila

 

finanční účetní

rektorát, bankovní operace

Majerová

Ludmila

Ing.

finanční účetní

Správa kolejí a menz

Mezerová

Vladimíra

 

finanční účetní

Fakulta ekonomická, Univerzitní knihovna

Remsová

Michaela

 

finanční účetní

CIV

Doubravová

Martina

Bc.

finanční účetní

doplňková činnost, účetní metodik, sklady

Strejcová

Dana

 

finanční účetní

Fakulta elektrotechnická

Šašková

Jana

 

finanční účetní

Fakulta filozofická, CVM,ZV,ÚCV

Šilingová

Anna

 

finanční účetní

Fakulta pedagogická, FDULS

Tolarová

Romana

Ing.

finanční účetní

zahraniční cestovní příkazy

Tupá

Hana

 

finanční účetní

evidence majetku

Vítková

Alena

 

pokladní

pokladna Sady Pětatřicátníků 14

Vlková

Václava

 

finanční účetní

NTC, Projektové centrum, SKM - pohledávky

Zítková

Štěpánka

Bc.

finanční účetní

Fakulta strojní

Císařová

Ida

Ing.

vedoucí odd. rozp. a fin.

 

Nová

Marta

Ing.

referentka

 

Matoušová

Milena

 

referentka

 

 

Patička