Přejít k obsahu

8. studentská mezinárodní vědecká konference KAR FF ZČU v Plzni

Anotace
Studentská konference Katedry archeologie FF ZČU v Plzni“ je již tradičním setkáním věnovaným studentům archeologie a přidružených oborů z ČR a zahraničí. Jejím cílem je poskytnout těmto mladým badatelům vhodnou platformu pro prezentování a diskusi zejména bakalářských a magisterských diplomních prací, ale vítány jsou i další jejich badatelské projekty a odborné činnosti. Konference tak vytváří prostor pro vzájemné přátelské setkání, získání prvních kontaktů, výměnu informací a inspiraci k vlastní činnosti. To vše v kontextu účastníků z různých regionů.
Datum zahájení 2017-10-24 00:00:00.0
Datum ukončení 2017-10-24 00:00:00.0
Místo konání Západočeské muzeum v Plzni
Počet účastníků z ČR 20
Počet zahraničních učastníků 10
Zpět na seznam akcí

Patička