Přejít k obsahu

Seznam členů

Správní rada ZČU

vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru univerzity, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Členy jmenuje na návrh rektora ministr školství.

 

Předseda:

Ing. Jaroslav Lobkowicz

 

 

Místopředsedové:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Zdeněk Novotný

ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

Členové:

Mgr. Martin Baxa

poslanec, první náměstek primátora města Plzně

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

katedra řízení PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Karel Křížek, MBA generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Mons. František Radkovský

emeritní biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

Jiří Struček

starosta města Tachov

JUDr. Jaroslav Svejkovský

advokát, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

Ing. Alan Svoboda

člen Dozorčí rady ČEZ Zákaznické služby

Ing. Vladimír Ševela vedoucí kanceláře státního tajemníka, MŠMT
Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c. poslanec Evropského parlamentu
Tajemnice:  

Mgr. Marta Kollerová

vedoucí kanceláře rektora

 

Patička