Přejít k obsahu

Akademický senát ZČU

 

Harmonogram pro jednání AS ZČU v roce 2017:

 18. 10., 29. 11, 13. 12. vždy od 14:30 v UV 115b

 

Zápisy z jednání pléna AS ZČU

 

 

   

 

 

 

 
 
   25.1. 2017        22. 2. 2017          29. 3. 2017
  26. 4. 2017       31. 5. 2017       28. 6. 2017
27. 9. 2017     18. 10. 2017    archiv

 

                  Volby do AS ZČU na období 2018 -2020                    

 

Složení AS ZČU

 

FAV

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.d.

RNDr. Petr Tomiczek, CSc. - předseda AS 

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

 

 

FDULS

MgA. Mgr. Bedřich Kocman

MgA. Luděk Míšek

MgA. Benedikt Tolar

MgA. Mgr. Pavel Trnka

 

 

FEK

Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

Ing. Jan Tlučhoř

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

JUDr. Ing. David Martinčík

 

 

Jan Pokorný

 

 

 

FEL

Ing. Jiří Basl, Ph.D. - místopředseda

Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

 

Bc. Anežka Runtová

Václav Fiala

 

FF

PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Mgr. Libor Benda, Ph.D.

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

 

Bc. Adéla Kovačiková

 

 

FPE

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Mgr. Petr Valach, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

 

Bc. Zdeněk Šuster

 

FPR

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Mgr. Jan Lego, Ph.D.

JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

 

Pavel Homolka

Jakub Brada

 

FST

PaedDr. Vlastimil Mášek

Ing. Josef Dvořák

Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

 

 

  

FZS

PhDr. Lukáš Štich

PhDr. Petra Bejvančická

MUDr. Otto Kott, CSc.

Mgr. et Mgr.Václav Beránek

 

Anna Štorchová

Marek Čožík 

 

 

 

MF

Mgr. Václav Trejbal, CSc.

Mgr. Petr Baierl - tajemník AS

Dr. Ing. Štefan Morávka

 

 

 

 

DSP

Ing. Vlastimil Šetka

Ing. Zdeněk Franče

   

 

 

                                        

Konečné výsledky voleb do AS ZČU na funkční období 1.1. 2016 - 31.12. 2017    

tajemník AS ZČU
pbaierl (at) ntc.zcu.cz

Patička