Přejít k obsahu


doc. PhDr. Miroslav  ŠEDIVÝ, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra historických věd
Telefon:
37763 5333 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce zástupce vedoucího katedry historických věd fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5333 volat
Funkce proděkan pro vědu fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5018 volat

Pracoviště: Katedra historických věd

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení docent

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Martina KRATOCHVÍLOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Ženy na okraji společnosti v českých zemích a Velké Británii v letech 1900 - 1930 - komparativní studie
Mgr. Barbora PÁSZTOROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Metternich a německá otázka v letech 1840-1848
Mgr. Jakub KYDLÍČEK
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Francouzský protektorát v Tunisku 1881 - 1935: Budování administrativy ve světě francouzské "civilizační mise"
Mgr. Daniel MALÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Město Plzeň za německé okupace 1939-1945
Mgr. Jiří VYČICHLO
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Palmerston a Metternichovo Rakousko 1830 - 1841
Mgr. Martin BOČEK
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Soupeření námořních společností o zákazníky z Předlitavska na přelomu 19. a 20. století

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Úterý 12.00 12.50 Každý SO-212
Úterý 13.00 14.40 Každý ST-504

Další informace

Poznámka www.miroslavsedivy.euweb.cz

Patička