Přejít k obsahu

Vedení univerzity

rektor Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
vedoucí odboru Kancelář rektora Mgr. Marta Kollerová
sekretářka rektora ZČU Mgr. Lenka Caisová, Ph.D.
kancléřka ZČU Ing. Tereza Chvojková
asistentka rektora Bc. Petra Pechmanová
prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
prorektor pro stud. a ped. činnost Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
prorektor pro výzkum a vývoj Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
prorektorka pro kvalitu a projektovou činnost PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
kvestor Ing. Petr Beneš

Patička