Přejít k obsahu

Zřízení

Západočeská univerzita v Plzni byla zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Ostravské univerzity v platném znění.  Vznikla 28. 9. 1991 sloučením bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické (tehdy se čtyřmi fakultami - strojní, elektrotechnickou, aplikovaných věd a ekonomickou) se samostatnou Pedagogickou fakultou.

 

Úplné znění zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 Zákon o zřízení

Patička