Přejít k obsahu

History v datech

 • 1948 vznik samostatné Pedagogické fakulty (nyní FPE)
 • 1949 vznik Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE)
  • nejprve jako pobočka ČVUT v Praze, 
  • od roku 1950 jako samostatná fakulta
 • 1960 vznik dvou samostatných fakult: Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické
 • 1990 vznik Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické
 • 28.9.1991 vznik Západočeské univerzity sloučením VŠSE a FPE
 • 1993 vznik Fakulty právnické
 • 1999 vznik Fakulty filozofické (původně do r. 2005 Fakulta humanitních studií)
 • 2000 vznik vysokoškolského ústavu Nové technologie - Výzkumné centrum
 • v západočeském regionu
 • 2001 vznik Vysoké školy Plzeň, o. p. s.
 • 2004 vznik vysokoškolského Ústavu umění a designu
 • 2008 vznik Fakulty zdravotnických studií
 • 2008 vznik vysokoškolského Ústavu jazykové přípravy
 • 1. 9. 2013 transformace Ústavu umění a designu ve Fakultu umění a designu, od 26. 3. 2014 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Patička