Přejít k obsahu

Vytvořte s námi kampus snů

Kampus Západočeské univerzity v Plzni na Borech se chce stát ještě přívětivějším místem pro studenty i své zaměstnance. Pomoci tomu má zpracování nové územní studie. To může ovlivnit každý, komu není lhostejné, jak vypadá prostředí, v němž denně tráví několik hodin. Stačí se zapojit do pořádaných průzkumů.

Výsledkem šetření budou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Ta bude sloužit ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 až 20 let.

Aktuálně: procházky a workshopy

Ve dnech 23. a 25. dubna proběhnou procházky po kampusu s architekty. Následovat bude tvůrčí workshop.

Procházky s architekty Jakubem Marešem a Janem Retem z plzeňského Ateliér k světu proběhnou po oba dva dny vždy od 9:30 do 10:15 hodin a od 14:00 do 14:45 hodin. Sraz je před vchodem Fakulty elektrotechnické, v případě nepřízně počasí ve foyer budovy.

Na proběhlé procházky navážou plánovací a tvůrčí dílny. Ty se uskuteční od 10:30 do 12:30 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin, vždy v prostorách Univerzitní knihovny na Borech (studovny 137 a 138).

Už známe názory z pocitové mapy a dotazníku

Svůj názor už mohli studenti a zaměstnanci ZČU vyjádřit prostřednictvím pocitové mapy elektronického dotazníku.

Pocitovou mapu online nebo fyzicky v prostorách univerzity vyplnilo 735 respondentů, kteří dohromady ohodnotili 5324 míst a 2129 jich i okomentovali. Výstupy z tohoto průzkumu včetně komentářů si můžete prohlédnout na webu. V náhledu lze přepínat a zobrazit si tak jednotlivé odpovědi. Po zatržení možnosti Zobrazovat pouze místa s komentářem  se pod nápisem zobrazí box s komentáři z aktuálního výřezu na mapě. Tato možnost funguje pouze u největšího zoomu.

Možnosti vyplnit online dotazníky využilo 452 respondentů, z toho ¾ tvořili studenti a ¼ zaměstnanci ZČU. Z výsledků vyplynulo, že třetina respondentů univerzitním areálem jen prochází a zbytečně se zde nezdržuje. Ostatní využívají dostupné služby a jedenáct procent dotazovaných zde tráví i svůj volný čas. Ve venkovním prostoru by dotazovaní nejvíce uvítali možnost občerstvení a navýšení počtu laviček a stolů. Pozitivně dotázaní hodnotí údržbu a vzhled travnatých prostranství a vzrostlé zeleně v kampusu.

Průzkumy pro Západočeskou univerzitu v Plzni realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) společně s plzeňským Ateliérem k světu.

Kontakt na zpracovatele průzkumu:

Pavla Dusíková Jindrová, MSc. (CpKP ZČ)

pavla.dusikova@cpkp.cz; 774 497 871

Patička