Přejít k obsahu

Správní rada ZČU

vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru univerzity, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Členy jmenuje na návrh rektora ministr školství.

 

Předseda:

Ing. Jaroslav Lobkowicz

poslanec Parlamentu ČR

 

 

Místopředseda:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

 

 

Členové:

Mgr. Martin Baxa

1. náměstek primátora, Magistrát města Plzněprvní náměstek primátora města Plzně

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

katedra řízení PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Petr Křenek, CSc.

předseda rady, Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i.

Ing. Karel Křížek, MBA

generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Ing. Zdeněk Novotný

ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

Mons. František Radkovský

biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

Jiří Struček

náměstek hejtmana Plzeňského kraje

Ing. Alan Svoboda

člen Dozorčí rady ČEZ Zákaznické služby

Ing. Vladimír Ševela

vedoucí kanceláře státního tajemníka, MŠMT

JUDr. Jiří Šilhavý

advokát

Ing. Václav Tomandl

ředitel hlavní pobočky UniCredit Bank Czech Republic

Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c.

poslanec Evropského parlamentu

 

Tajemnice:  

Mgr. Marta Kollerová

vedoucí kanceláře rektora

 

Patička