Přejít k obsahu

Komise AS ZČU:

 

Legislativní komise AS ZČU

Legislativní komise se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU k legislativním otázkám a přípravou harmonogramu volby rektora ZČU.

předsedkyně

                                     JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

FAV

                                     RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

FEK

                                     JUDr. Ing. David Martinčík

FEL

                                     Ing. Jana Jiříčková, Ph.D.

FF

                                     PhDr. Mgr.Petr Jurek, Ph.D.

FPE

                                     Simona Egriová

FPR

                                     JUDr. Mgr. Vendulka Valentová

FST

                                     Ing.Josef Dvořák

FDU

                                   

FZS

                                     PhDr. Petra Bejvančická

MF

                                     Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA.

SK

                                     Bc. Michal Volf  

   
   

Rozpočtová komise AS ZČU

Rozpočtová komise se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU k rozpočtovým otázkám a k výroční zprávě o hospodaření ZČU.

předsedkyně

                                                 PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

FAV

                                                 Ing. Pavel Balda, Ph.D., Ing. Václav Vais, Ph.D.

FEK

                                                 Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

FEL

                                                 Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

FF

                                                 PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

FPE

                                                 PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

FPR

                                                 Ing. Dana Barková, Ph.D.

FST

                                                 Ing. Milan Pinte, Ph.D.

FDU

                                                 Ing. Stanislav Kodýtek

FZS

                                                 Prof. Ing. Josef Basl, CSc.

MF

                                                 Mgr. Dagmar Vokrová,  Bc. Štěpánka Špilerová

SK

                                                 Kateřina Kabátová

  

Komise AS ZČU pro studijní a pedagogickou činnost

Komise pro studijní a pedagogickou činnost se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU ke studijním předpisům, ke kvalitě výuky, k celoživotnímu vzdělávání, k sociálním otázkám studia a mobilitám.

předseda

                                               Mgr. Petr Valach, Ph.D.

FAV

                                               RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

FEK

                                               Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

FEL

                                               Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

FF

                                               PhDr. Helena Horová, Ph.D.

FPE

                                               Bc. Petr Setvín

FPR

                                               Bc. Michal Volf

FST

                                               PaedDr. Vlastimil Mášek

FDU

                                               BcA. Tereza Jirků

FZS

                                               Mgr. Rita Firýtová

MF

                                               Mgr. Václav Trejbal, CSc.

SK

                                               Simona Egriová

Komise AS ZČU pro strategii

Komise pro strategii se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU k výročním zprávám ZČU, ke strategickým záměrům ZČU a ke strategickým dokumentům národního charakteru.

předseda        

                                     Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

FAV

                                     Doc. RNDr. František Ježek, CSc., Doc. Ing. Přemysl Brada, Ph.D.

FEK

                                     Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

FEL

                                     Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF

                                     PhDr. Magda Leichtová, Ph.D.

FPE

                                     PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

FPR

                                     Mgr. Jan Lego, Ph.D., JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

FST

                                     Ing. Marek Bureš, Ph.D.

FDU

                                     Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.

FZS

                                     Mgr. et Mgr. Václav Beránek

MF

                                     Dr. Ing. Štefan Morávka

SK

                                     Jakub Rada

 

- kurzívou jsou označeni členové akademické obce, kteří nejsou členy AS ZČU

Patička