Přejít k obsahu

Akademický senát ZČU

 

Harmonogram pro jednání AS ZČU v roce 2017:

 31. 1., 28. 2., 28. 3. vždy od 14:30 v UV 115b

 

Zápisy z jednání pléna AS ZČU

 

 

   

 

 

 

10. 1. 2018  
 
  archiv

 

                  Konečné výsledky voleb do AS ZČU na období 2018 -2020                    

 

Složení AS ZČU

 

FAV

RNDr. Petr Tomiczek, CSc. - předseda AS 

doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.d.

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

 

Martin Kopřiva

Kamila Hantová

 

FDULS

MgA. Mgr. Bedřich Kocman

doc. MgA. Benedikt Tolar

doc. MgA. Luděk Míšek

MgA. Mgr. Petr Pelikán

 

Eliška Čechovská

Hana Hlaváčová

 

FEK

JUDr. Ing. David Martinčík

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Ing. Martin Januška, Ph.D.

 

 

Jan Pokorný

David Zajíček

 

 

FEL

Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Ing. Jiří Basl, Ph.D. 

Prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.

 

Stanislav Josef Mašek

Ondřej Rauner

 

FF

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

 

Adéla Pleštilová

Zdeněk Rod

 

 

FPE

Mgr. Petr Valach, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

doc. Mgr. Václav Richter, CSc.

 

Kateřina Železná

BcA. Petr Pánek, DiS.

 

FPR

Mgr. Jan Lego, Ph.D.

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M. - místopředsedkyně

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

 

Michael Pauly

Mgr. Marcel Peter

 

FST

Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

PaedDr. Vlastimil Mášek

Ing. Josef Dvořák

Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

 

Jakub Kübelbeck

Václav Mašek

 

  

FZS

PhDr. Petra Bejvančická

Mgr. et Mgr.Václav Beránek

PhDr. Lukáš Štich

Prof. Dr. Ing. Josef Kott, DrSc.

 

Eva Laštovková

Markéta Lubinová

 

 

 

MF

Mgr. Michal Vaněk

Mgr. Václav Trejbal, CSc.

Mgr. Petr Baierl - tajemník AS

 

 

 

DSP

Ing. Tomáš Ausberger

Ing. Jindřich Havlík

   

 

 

                                        

Konečné výsledky voleb do AS ZČU na funkční období 1.1. 2016 - 31.12. 2017    

tajemník AS ZČU
pbaierl (at) ntc.zcu.cz

Patička